In 2025 woont 70% van de wereldbevolking in grote steden...
er ontstaan 60 zeer grote agglomeraties met 15-30 miljoen inwoners...
De concurrentie tussen deze mega-cities neemt sterk toe ...
Het zijn magneten voor buitenlandse investeerders en human talent
 
in deze 'Battle of the Cities' willen wij
 
NEDERLAND VEEL STERKER OP DE KAART ZETTEN!
 
als grote, groene wereldstad met 30 miljoen inwoners
en in samenhang met onze buurregio's Vlaanderen en Nord Rhein Westfalen

 

'The Battle of the Cities'

 

Door de snelle urbanisatie in de groeilanden zijn er, in amper 20 jaar tijd,  circa 60 super-steden in de wereld ontstaan. In deze enorme stedelijke agglomeraties  wonen gemiddeld 15-30 miljoen mensen. Mega-cities concurreren sterk met elkaar als het gaat om het aantrekken van buitenlandse investeringen en internationaal top-talent. Nederlandse steden zijn (met gemiddeld 150.000 inwoners) veel te klein om mee te doen in deze ‘Battle of the Cities’.

 

Nederland als geheel en als sterk verstedelijkte delta (met 17 miljoen inwoners) zou wel een hele sterke speler zijn in deze ‘strijd der titanen’. Onze citymarketing is echter sterk gefragmenteerd en daardoor niet efficiënt.  In de praktijk concurreren Nederlandse steden en regio’s met elkaar in het buitenland.

 

 

Paraplu-model / platform voor lokale citymarketing

 

TristateCity is ontwikkeld als paraplu-model voor lokale citymarketing en plaatst de Nederlandse steden in een grootstedelijk kader. Met behoud van eigen identiteit kunnen deelnemende steden gebruik maken van de agglomeratiekracht die Nederland, als grote groene wereldstad, heeft. Daarbij kijken wij niet alleen verder dan de Randstad maar betrekken ook onze directe buurlanden (Vlaanderen en Nord Rhein Westfalen) in onze presentatie.

 

 

Paraplu-model ook voor netwerk-visualisaties bedrijven & kennisinstellingen

 

Onze economie bevindt zich voor 50% in de Randstad en voor 50% in de ring daar omheen. 40% van de Nederlanders woont in de randstad en 60% woont daarbuiten.

Nederland drijft meer handel met Nord Rhein Westfahlen, dan met alle BRICS landen bij elkaar opgeteld. In de driehoek Amsterdam-Brussel-Düsseldorf gaat jaarlijks een volume van 150 miljard aan handel om! Daarnaast behoren de ruim 30 miljoen inwoners van deze mega-agglomeratie tot de meest welvarende, hoog opgeleide en … gelukkigste mensen van de wereld! TristateCity heeft 8 universiteiten in de wereld-top honderd en nog eens 7 in de top 150.

 

TristateCity is zowel de Europese Gateway (3 luchthavens/3 zeehavens), de Europese Capital ( Hoofdstad Brussel) en een van de belangrijkste Europese  Innovation Hotspot(Eindhoven/Rhein-Ruhr).

 

 

Belang voor de BV Nederland

 

De BV Nederland heeft er dus alle belang bij om zich als grote groene wereldstad te presenteren. In veel opzichten zijn wij, als organisch gegroeide super-stad, een geslaagd voorbeeld voor al die mega-cities in wording.  De circa 25.000 innovatieve MKB bedrijven die hier actief zijn kunnen daarvan profiteren als zij hun export uit gaan breiden naar de groeilanden.

 

TristateCity is een initiatief van Peter Savelberg in samenwerking met VNO-NCW en wordt gesponsord en gesteund door o.a. de koepel van institutionele beleggers IVBN. Sponsoren hebben zich verenigd in een denktank die 2 x per jaar bijeen komt. Begin 2016 is het model gepresenteerd aan 3 ministeries, de G5 en de Randstadprovincies+ Noord Brabant. Het werd daar positief ontvangen.

ONZE VISIE

Tristatecity 30 million
Nederland
7 mln

Randstad Holland

4 m

Vlaamse Ruit

Schermafdruk 2019-01-17 15.12.29kopie.jp